เดินทางจาก
Loading...
 
Reverse
ไป
วันเดินทาง
ประวัติการค้นหา
เนื้อหาบางส่วนในหน้านี้เขียนขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่น
上海浦東国際空港 上海(浦東)
しゃんはいぷーどんこくさいくうこう
IATA: PVG
ICAO: ZSPD
滑走路3本を有する24時間全天候型国際空港。
48の航空会社が乗入れ、海外73・国内62都市を結ぶ。
สถานที่中国

โรงแรมที่อยู่ใกล้สนามบิน - 上海浦東国際空港

สายการบิน - 上海浦東国際空港

ตารางเวลา - 上海浦東国際空港

เที่ยวบินหมายเลข
Depature
Arrival
ในวันนี้

NH968
01:45
Shanghai(Pudong)
詳細

GK36
02:20
Shanghai(Pudong)
詳細

CZ8389
07:45
Shanghai(Pudong)
詳細

MU727
08:00
Shanghai(Pudong)
詳細

9C8987
08:20
Shanghai(Pudong)
12:00
Ibaraki
詳細

9C8791
08:35
Shanghai(Pudong)
詳細

CZ4860
08:50
Shanghai(Pudong)
詳細

MU8763
08:50
Shanghai(Pudong)
詳細

9C8889
08:55
Shanghai(Pudong)
詳細

JL5660
08:55
Shanghai(Pudong)
詳細

NH5732
09:15
Shanghai(Pudong)
詳細

MU523
09:15
Shanghai(Pudong)
詳細

CZ8309
09:20
Shanghai(Pudong)
詳細

CA929
09:55
Shanghai(Pudong)
詳細

FM515
10:00
Shanghai(Pudong)
詳細

MU515
10:00
Shanghai(Pudong)
詳細

9C6219
10:45
Shanghai(Pudong)
詳細

MU1023
11:05
Shanghai(Pudong)
詳細

NH9753
11:05
Shanghai(Pudong)
詳細

NH5744
11:25
Shanghai(Pudong)
詳細

JL5604
12:00
Shanghai(Pudong)
詳細

CZ4804
12:05
Shanghai(Pudong)
詳細

MU8705
12:10
Shanghai(Pudong)
詳細

MU747
12:15
Shanghai(Pudong)
詳細

JL5612
12:15
Shanghai(Pudong)
詳細

CA6663
12:20
Shanghai(Pudong)
詳細

HO1339
13:05
Shanghai(Pudong)
詳細

MU1025
13:05
Shanghai(Pudong)
詳細

NH920
13:15
Shanghai(Pudong)
詳細

CZ3095
13:45
Shanghai(Pudong)
詳細

JL876
14:00
Shanghai(Pudong)
詳細

NH5716
14:30
Shanghai(Pudong)
詳細

HO1399
15:05
Shanghai(Pudong)
詳細

JL8274
15:25
Shanghai(Pudong)
詳細

CA635
15:45
Shanghai(Pudong)
詳細

NH5710
16:55
Shanghai(Pudong)
詳細

MU271
17:05
Shanghai(Pudong)
詳細

CA6657
17:25
Shanghai(Pudong)
詳細

NH5726
17:30
Shanghai(Pudong)
詳細

MU1021
17:40
Shanghai(Pudong)
詳細

MU729
18:00
Shanghai(Pudong)
詳細

FM729
18:00
Shanghai(Pudong)
詳細

CA6665
19:05
Shanghai(Pudong)
詳細

CI504
19:50
Shanghai(Pudong)
詳細

BR721
20:10
Shanghai(Pudong)
詳細
เที่ยวบินหมายเลข
Depature
Arrival
ในวันนี้

IJ002
02:10
Shanghai(Pudong)
詳細

CA637
07:30
Shanghai(Pudong)
詳細

HO1333
07:45
Shanghai(Pudong)
詳細

NH972
08:20
Shanghai(Pudong)
詳細

9C8589
08:30
Shanghai(Pudong)
詳細

HO1379
08:35
Shanghai(Pudong)
詳細

JL872
08:50
Shanghai(Pudong)
詳細

FM1005
08:50
Shanghai(Pudong)
詳細

FM225
08:55
Shanghai(Pudong)
詳細

MU225
08:55
Shanghai(Pudong)
詳細

JL5600
09:15
Shanghai(Pudong)
詳細

CA921
09:15
Shanghai(Pudong)
詳細

BR2731
09:40
Shanghai(Pudong)
詳細

NH5712
09:55
Shanghai(Pudong)
詳細

JL5610
10:00
Shanghai(Pudong)
詳細

NH922
10:15
Shanghai(Pudong)
詳細

9C8601
10:45
Shanghai(Pudong)
詳細

HO1337
11:05
Shanghai(Pudong)
詳細

CA857
11:25
Shanghai(Pudong)
詳細

MU521
12:00
Shanghai(Pudong)
詳細

CA195
12:05
Shanghai(Pudong)
詳細

CI502
12:05
Shanghai(Pudong)
詳細

JL874
12:10
Shanghai(Pudong)
詳細

FM747
12:15
Shanghai(Pudong)
詳細

NH974
12:20
Shanghai(Pudong)
詳細

9C8999
12:55
Shanghai(Pudong)
詳細

NH9755
13:05
Shanghai(Pudong)
詳細

BR711
13:15
Shanghai(Pudong)
詳細

CA6661
13:15
Shanghai(Pudong)
詳細

MU8723
14:00
Shanghai(Pudong)
詳細

CZ4864
14:00
Shanghai(Pudong)
詳細

CA919
14:30
Shanghai(Pudong)
詳細

FM821
15:25
Shanghai(Pudong)
詳細

MU9821
15:25
Shanghai(Pudong)
詳細

CA157
16:55
Shanghai(Pudong)
詳細

JL5602
17:05
Shanghai(Pudong)
詳細

NH960
17:25
Shanghai(Pudong)
詳細

CA163
17:30
Shanghai(Pudong)
詳細

HO1335
17:40
Shanghai(Pudong)
詳細

JL898
17:45
Shanghai(Pudong)
詳細

JL5608
18:00
Shanghai(Pudong)
詳細

CA923
18:00
Shanghai(Pudong)
詳細

NH976
19:05
Shanghai(Pudong)
詳細

CZ4806
19:50
Shanghai(Pudong)
詳細

NH9757
21:35
Shanghai(Pudong)
詳細
ホテル予約