เดินทางจาก
Loading...
 
Reverse
ไป
วันเดินทาง
ประวัติการค้นหา
เนื้อหาบางส่วนในหน้านี้เขียนขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่น
台湾桃園国際空港 台北(桃園)
たいわんとうえんこくさいくうこう
IATA: TPE
ICAO: RCTP
台湾最大の国際空港で、旧名は中正国際空港。
ピーチなど、国内系LCCの国際線で人気が高い空港の一つ。
สถานที่台湾

最寄り駅

[台湾高速鉄道] 桃園駅 (駅-空港間のシャトルバス運行あり。所要時間約15分)

路線バス

[行先] 台北市内、桃園市、中壢市、台中市など

โรงแรมที่อยู่ใกล้สนามบิน - 台湾桃園国際空港

สายการบิน - 台湾桃園国際空港

ตารางเวลา - 台湾桃園国際空港

เที่ยวบินหมายเลข
Depature
Arrival
ในวันนี้

IT216
00:10
Taipei(Taoyuan)
詳細

D7383
01:00
Taipei(Taoyuan)
詳細

MM620
02:30
Taipei(Taoyuan)
詳細

GK12
03:20
Taipei(Taoyuan)
詳細

CX463
06:00
Taipei(Taoyuan)
詳細

NH5838
06:20
Taipei(Taoyuan)
詳細

NH5834
06:30
Taipei(Taoyuan)
詳細

IT301
06:35
Taipei(Taoyuan)
08:30
Macau
詳細

IT200
06:35
Taipei(Taoyuan)
詳細

IT240
06:45
Taipei(Taoyuan)
10:00
Fukuoka
詳細

3K723
07:05
Taipei(Taoyuan)
詳細

BR225
07:40
Taipei(Taoyuan)
詳細

CI160
07:50
Taipei(Taoyuan)
詳細

NH5850
07:55
Taipei(Taoyuan)
詳細

CI156
08:10
Taipei(Taoyuan)
詳細

JL5134
08:15
Taipei(Taoyuan)
詳細

CI721
08:30
Taipei(Taoyuan)
詳細

IT303
08:30
Taipei(Taoyuan)
10:25
Macau
詳細

BR132
08:30
Taipei(Taoyuan)
詳細

JL5100
08:35
Taipei(Taoyuan)
詳細

BR198
08:50
Taipei(Taoyuan)
詳細

BR807
08:55
Taipei(Taoyuan)
10:45
Macau
詳細

JL814
08:55
Taipei(Taoyuan)
詳細

BR391
09:10
Taipei(Taoyuan)
詳細

CI100
09:30
Taipei(Taoyuan)
詳細

NH5816
09:30
Taipei(Taoyuan)
詳細

MM22
09:35
Taipei(Taoyuan)
詳細

CI152
09:50
Taipei(Taoyuan)
詳細

BR215
09:55
Taipei(Taoyuan)
詳細

BR2180
10:00
Taipei(Taoyuan)
詳細

BR801
10:00
Taipei(Taoyuan)
11:55
Macau
詳細

JL802
10:00
Taipei(Taoyuan)
詳細

BR118
10:15
Taipei(Taoyuan)
14:25
Sendai
詳細

TR181
10:20
Taipei(Taoyuan)
詳細

MM776
10:55
Taipei(Taoyuan)
15:15
Sendai
詳細

BR138
11:05
Taipei(Taoyuan)
詳細

CX564
11:15
Taipei(Taoyuan)
詳細

IT258
11:50
Taipei(Taoyuan)
詳細

HX253
11:55
Taipei(Taoyuan)
詳細

CX530
12:00
Taipei(Taoyuan)
詳細

CX421
12:15
Taipei(Taoyuan)
詳細

CI104
12:35
Taipei(Taoyuan)
詳細

KE5756
12:40
Taipei(Taoyuan)
詳細

3K721
12:45
Taipei(Taoyuan)
詳細

BR130
13:00
Taipei(Taoyuan)
詳細

CI9904
13:20
Taipei(Taoyuan)
詳細

JL804
13:20
Taipei(Taoyuan)
詳細

CI148
13:25
Taipei(Taoyuan)
詳細

7C2602
13:35
Taipei(Taoyuan)
詳細

TR997
14:05
Taipei(Taoyuan)
詳細

CX475
14:15
Taipei(Taoyuan)
詳細

JL5048
14:40
Taipei(Taoyuan)
詳細

BR158
14:45
Taipei(Taoyuan)
18:30
Komatsu
詳細

NH5820
14:45
Taipei(Taoyuan)
18:30
Komatsu
詳細

3K724
14:50
Taipei(Taoyuan)
詳細

7C2652
15:00
Taipei(Taoyuan)
19:05
Busan
詳細

MH367
15:10
Taipei(Taoyuan)
詳細

BR196
15:20
Taipei(Taoyuan)
詳細

JL822
15:40
Taipei(Taoyuan)
詳細

CX443
15:50
Taipei(Taoyuan)
詳細

BR805
16:20
Taipei(Taoyuan)
18:15
Macau
詳細

JL5040
16:20
Taipei(Taoyuan)
詳細

BR722
16:30
Taipei(Taoyuan)
詳細

D7382
16:55
Taipei(Taoyuan)
詳細

IT305
17:15
Taipei(Taoyuan)
19:10
Macau
詳細

CI158
17:25
Taipei(Taoyuan)
詳細

BR180
17:40
Taipei(Taoyuan)
詳細

TR896
18:05
Taipei(Taoyuan)
詳細

7G810
18:30
Taipei(Taoyuan)
詳細

CX473
18:40
Taipei(Taoyuan)
詳細

VJ943
19:00
Taipei(Taoyuan)
21:10
Ha Noi
詳細

VJ843
19:10
Taipei(Taoyuan)
詳細

CI9066
19:25
Taipei(Taoyuan)
詳細

CX565
19:30
Taipei(Taoyuan)
詳細

HX283
20:00
Taipei(Taoyuan)
詳細

3K722
20:20
Taipei(Taoyuan)
詳細

CX479
21:15
Taipei(Taoyuan)
詳細

D7377
23:35
Taipei(Taoyuan)
詳細
เที่ยวบินหมายเลข
Depature
Arrival
ในวันนี้

TR875
00:30
Taipei(Taoyuan)
詳細

SL395
01:25
Taipei(Taoyuan)
詳細

7C2654
03:00
Taipei(Taoyuan)
06:10
Busan
詳細

MM726
05:25
Taipei(Taoyuan)
詳細

BR166
06:20
Taipei(Taoyuan)
詳細

VJ841
06:25
Taipei(Taoyuan)
詳細

BR178
06:30
Taipei(Taoyuan)
詳細

IT230
06:35
Taipei(Taoyuan)
詳細

TR898
06:40
Taipei(Taoyuan)
詳細

IT210
07:00
Taipei(Taoyuan)
詳細

JL5112
07:30
Taipei(Taoyuan)
詳細

KE5692
07:50
Taipei(Taoyuan)
詳細

BR184
07:55
Taipei(Taoyuan)
詳細

HX285
08:00
Taipei(Taoyuan)
詳細

JL5102
08:10
Taipei(Taoyuan)
詳細

CX407
08:20
Taipei(Taoyuan)
詳細

MH5601
08:30
Taipei(Taoyuan)
詳細

NH5812
08:30
Taipei(Taoyuan)
詳細

CI130
08:35
Taipei(Taoyuan)
詳細

IT206
08:45
Taipei(Taoyuan)
詳細

NH5808
08:50
Taipei(Taoyuan)
詳細

CI9914
08:55
Taipei(Taoyuan)
詳細

CX403
09:05
Taipei(Taoyuan)
詳細

BR397
09:15
Taipei(Taoyuan)
11:35
Ha Noi
詳細

JL5046
09:30
Taipei(Taoyuan)
詳細

BR116
09:30
Taipei(Taoyuan)
詳細

BR712
09:50
Taipei(Taoyuan)
詳細

JL5104
09:50
Taipei(Taoyuan)
詳細

NH824
10:00
Taipei(Taoyuan)
詳細

CI9902
10:00
Taipei(Taoyuan)
詳細

CX469
10:00
Taipei(Taoyuan)
詳細

NH5818
10:15
Taipei(Taoyuan)
14:25
Sendai
詳細

XW181
10:20
Taipei(Taoyuan)
詳細

ZE882
10:45
Taipei(Taoyuan)
詳細

SL399
10:55
Taipei(Taoyuan)
詳細

IT214
11:10
Taipei(Taoyuan)
14:35
Okayama
詳細

DJ804
11:40
Taipei(Taoyuan)
詳細

7G800
11:50
Taipei(Taoyuan)
詳細

MM624
12:00
Taipei(Taoyuan)
詳細

VJ941
12:00
Taipei(Taoyuan)
14:10
Ha Noi
詳細

KE692
12:25
Taipei(Taoyuan)
詳細

JL5176
12:35
Taipei(Taoyuan)
詳細

LJ82
12:40
Taipei(Taoyuan)
詳細

CX450
12:50
Taipei(Taoyuan)
詳細

NH5828
13:00
Taipei(Taoyuan)
詳細

D7379
13:20
Taipei(Taoyuan)
詳細

CX495
13:20
Taipei(Taoyuan)
詳細

IT202
13:30
Taipei(Taoyuan)
詳細

ZE962
13:55
Taipei(Taoyuan)
17:00
Busan
詳細

SQ877
14:10
Taipei(Taoyuan)
詳細

IT212
14:20
Taipei(Taoyuan)
詳細

CI108
14:40
Taipei(Taoyuan)
詳細

BR811
14:45
Taipei(Taoyuan)
16:40
Macau
詳細

BR385
14:50
Taipei(Taoyuan)
17:15
Ha Noi
詳細

BR2782
15:00
Taipei(Taoyuan)
詳細

CI9425
15:10
Taipei(Taoyuan)
詳細

MM26
15:15
Taipei(Taoyuan)
詳細

NH5806
15:20
Taipei(Taoyuan)
詳細

IT505
15:45
Taipei(Taoyuan)
詳細

TR899
16:10
Taipei(Taoyuan)
詳細

CI106
16:20
Taipei(Taoyuan)
詳細

CI162
16:25
Taipei(Taoyuan)
詳細

IT606
16:50
Taipei(Taoyuan)
20:00
Busan
詳細

CX420
17:00
Taipei(Taoyuan)
詳細

JL5108
17:25
Taipei(Taoyuan)
詳細

CX405
17:40
Taipei(Taoyuan)
詳細

NH5842
17:40
Taipei(Taoyuan)
詳細

IT232
18:20
Taipei(Taoyuan)
詳細

HX255
18:30
Taipei(Taoyuan)
詳細

MM28
18:55
Taipei(Taoyuan)
詳細

IT307
19:00
Taipei(Taoyuan)
20:55
Macau
詳細

KE694
19:25
Taipei(Taoyuan)
詳細

BR381
19:30
Taipei(Taoyuan)
詳細

CX451
19:40
Taipei(Taoyuan)
詳細

CX531
20:10
Taipei(Taoyuan)
詳細

MM860
20:50
Taipei(Taoyuan)
詳細

MM30
22:30
Taipei(Taoyuan)
詳細
ホテル予約