เดินทางจาก
Loading...
 
Reverse
ไป
วันเดินทาง
ประวัติการค้นหา
เนื้อหาบางส่วนในหน้านี้เขียนขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่น
新千歳空港 札幌(新千歳)
しんちとせくうこう
IATA: CTS
ICAO: RJCC
北海道最大の空港。ピーチ、エアアジア、ジェットスター
スカイマーク、AIRDO等、LCCの発着地として人気が高い。
สถานที่北海道

最寄り駅

路線バス

[会社] 北都交通、北海道中央バス、じょうてつ、あつまバス、 道南バス、おびうん観光
[路線] 札幌市内・千歳・胆振・日高・十勝方面

โรงแรมที่อยู่ใกล้สนามบิน - 新千歳空港

สายการบิน - 新千歳空港

ตารางเวลา - 新千歳空港

เที่ยวบินหมายเลข
Depature
Arrival
ในวันนี้

SKY702
00:10
Sapporo(Chitose)
詳細

NH50
07:30
Sapporo(Chitose)
詳細

NH1710
07:40
Sapporo(Chitose)
詳細

ADO100
07:50
Sapporo(Chitose)
09:00
Sendai
詳細

ADO012
08:00
Sapporo(Chitose)
詳細

JL500
08:00
Sapporo(Chitose)
詳細

SKY706
08:15
Sapporo(Chitose)
詳細

NH52
08:30
Sapporo(Chitose)
詳細

ADO130
08:40
Sapporo(Chitose)
詳細

SKY790
08:55
Sapporo(Chitose)
10:20
Ibaraki
詳細

NH4818
09:00
Sapporo(Chitose)
詳細

ADO014
09:00
Sapporo(Chitose)
詳細

ADO118
09:00
Sapporo(Chitose)
詳細

IJ832
09:30
Sapporo(Chitose)
詳細

SKY762
09:40
Sapporo(Chitose)
詳細

JL504
10:00
Sapporo(Chitose)
詳細

JW904
10:10
Sapporo(Chitose)
詳細

NH4716
10:20
Sapporo(Chitose)
詳細

NH56
10:30
Sapporo(Chitose)
詳細

MM725
10:35
Sapporo(Chitose)
詳細

NH1712
10:40
Sapporo(Chitose)
詳細

RS734
10:50
Sapporo(Chitose)
詳細

JL506
11:00
Sapporo(Chitose)
詳細

NH774
11:15
Sapporo(Chitose)
詳細

NH4718
11:20
Sapporo(Chitose)
詳細

NH58
11:30
Sapporo(Chitose)
詳細

SKY712
11:40
Sapporo(Chitose)
詳細

NH1142
11:50
Sapporo(Chitose)
詳細

JL2887
11:55
Sapporo(Chitose)
詳細

JL508
12:00
Sapporo(Chitose)
詳細

NH706
12:10
Sapporo(Chitose)
詳細

ADO020
12:20
Sapporo(Chitose)
詳細

NH62
12:30
Sapporo(Chitose)
詳細

BX181
12:55
Sapporo(Chitose)
15:40
Busan
詳細

NH5837
13:00
Sapporo(Chitose)
詳細

NH6997
13:00
Sapporo(Chitose)
詳細

SKY714
13:15
Sapporo(Chitose)
詳細

9C8792
13:55
Sapporo(Chitose)
詳細

JL512
14:00
Sapporo(Chitose)
詳細

TW252
14:05
Sapporo(Chitose)
詳細

JL5209
14:15
Sapporo(Chitose)
詳細

FDA174
14:20
Sapporo(Chitose)
詳細

FDA212
14:20
Sapporo(Chitose)
詳細

NH984
14:30
Sapporo(Chitose)
詳細

NH482
14:55
Sapporo(Chitose)
詳細

FDA603
14:55
Sapporo(Chitose)
詳細

JL514
15:00
Sapporo(Chitose)
詳細

NH472
15:00
Sapporo(Chitose)
詳細

SKY174
15:00
Sapporo(Chitose)
詳細

ADO026
15:00
Sapporo(Chitose)
詳細

JL340
15:00
Sapporo(Chitose)
詳細

NH68
15:30
Sapporo(Chitose)
詳細

ADO028
16:00
Sapporo(Chitose)
詳細

MM108
16:00
Sapporo(Chitose)
詳細

BR115
16:00
Sapporo(Chitose)
詳細

SKY176
16:05
Sapporo(Chitose)
詳細

NH70
16:30
Sapporo(Chitose)
詳細

FDA176
16:55
Sapporo(Chitose)
詳細

JL518
17:00
Sapporo(Chitose)
詳細

JL2010
17:10
Sapporo(Chitose)
詳細

SKY794
17:25
Sapporo(Chitose)
18:50
Ibaraki
詳細

NH74
17:30
Sapporo(Chitose)
詳細

JL311
17:40
Sapporo(Chitose)
詳細

KE796
17:55
Sapporo(Chitose)
詳細

JL522
18:00
Sapporo(Chitose)
詳細

NH4732
18:00
Sapporo(Chitose)
詳細

NH578
18:20
Sapporo(Chitose)
詳細

OZ9717
18:40
Sapporo(Chitose)
21:20
Daegu
詳細

NH1718
18:45
Sapporo(Chitose)
詳細

ADO110
19:00
Sapporo(Chitose)
20:10
Sendai
詳細

SKY726
19:10
Sapporo(Chitose)
詳細

NH714
19:30
Sapporo(Chitose)
詳細

ADO034
19:35
Sapporo(Chitose)
詳細

NH473
19:35
Sapporo(Chitose)
詳細

IJ836
19:45
Sapporo(Chitose)
詳細

SKY766
20:10
Sapporo(Chitose)
詳細

NH1720
20:25
Sapporo(Chitose)
詳細

ADO036
20:35
Sapporo(Chitose)
詳細

JL528
21:00
Sapporo(Chitose)
詳細

SKY730
21:00
Sapporo(Chitose)
詳細

NH84
21:25
Sapporo(Chitose)
詳細

JL530
21:25
Sapporo(Chitose)
詳細

ADO044
21:45
Sapporo(Chitose)
詳細

JL598
21:45
Sapporo(Chitose)
詳細

MM701
22:00
Sapporo(Chitose)
詳細
เที่ยวบินหมายเลข
Depature
Arrival
ในวันนี้

SKY704
01:10
Sapporo(Chitose)
詳細

JL2000
07:40
Sapporo(Chitose)
詳細

NH2152
07:45
Sapporo(Chitose)
詳細

NH4800
07:50
Sapporo(Chitose)
09:00
Sendai
詳細

NH4712
08:00
Sapporo(Chitose)
詳細

JW900
08:15
Sapporo(Chitose)
詳細

JL2900
08:20
Sapporo(Chitose)
09:25
Sendai
詳細

NH772
08:30
Sapporo(Chitose)
詳細

NH4830
08:40
Sapporo(Chitose)
詳細

NH481
09:00
Sapporo(Chitose)
詳細

JL502
09:00
Sapporo(Chitose)
詳細

NH4714
09:00
Sapporo(Chitose)
詳細

MM412
09:30
Sapporo(Chitose)
10:40
Sendai
詳細

NH54
09:30
Sapporo(Chitose)
詳細

XJ621
09:55
Sapporo(Chitose)
詳細

NH3148
10:05
Sapporo(Chitose)
11:15
Sendai
詳細

NH471
10:20
Sapporo(Chitose)
詳細

ADO016
10:20
Sapporo(Chitose)
詳細

JL3912
10:30
Sapporo(Chitose)
詳細

SKY710
10:40
Sapporo(Chitose)
詳細

NH704
10:45
Sapporo(Chitose)
詳細

SKY772
11:00
Sapporo(Chitose)
13:35
Fukuoka
詳細

JL3510
11:05
Sapporo(Chitose)
13:25
Fukuoka
詳細

ZE622
11:20
Sapporo(Chitose)
詳細

ADO018
11:20
Sapporo(Chitose)
詳細

JW908
11:30
Sapporo(Chitose)
詳細

7C1903
11:50
Sapporo(Chitose)
詳細

FDA224
11:55
Sapporo(Chitose)
詳細

NH1224
12:00
Sapporo(Chitose)
13:05
Sendai
詳細

LJ232
12:10
Sapporo(Chitose)
詳細

NH4720
12:20
Sapporo(Chitose)
詳細

NH776
12:25
Sapporo(Chitose)
詳細

JL2006
12:45
Sapporo(Chitose)
詳細

OZ173
13:00
Sapporo(Chitose)
詳細

BR165
13:00
Sapporo(Chitose)
詳細

JL510
13:00
Sapporo(Chitose)
詳細

NH64
13:30
Sapporo(Chitose)
詳細

ADO024
14:00
Sapporo(Chitose)
詳細

NH4724
14:00
Sapporo(Chitose)
詳細

NH710
14:10
Sapporo(Chitose)
詳細

KE766
14:15
Sapporo(Chitose)
詳細

JL285
14:20
Sapporo(Chitose)
詳細

NH66
14:30
Sapporo(Chitose)
詳細

SKY716
14:40
Sapporo(Chitose)
詳細

ADO120
14:55
Sapporo(Chitose)
詳細

NH4820
14:55
Sapporo(Chitose)
詳細

NH1112
15:00
Sapporo(Chitose)
詳細

CI131
15:00
Sapporo(Chitose)
詳細

JL5109
15:00
Sapporo(Chitose)
詳細

NH4726
15:00
Sapporo(Chitose)
詳細

JL3914
15:30
Sapporo(Chitose)
詳細

JL516
16:00
Sapporo(Chitose)
詳細

NH4728
16:00
Sapporo(Chitose)
詳細

NH5815
16:00
Sapporo(Chitose)
詳細

7C1901
16:00
Sapporo(Chitose)
詳細

SKY720
16:15
Sapporo(Chitose)
詳細

NH778
16:50
Sapporo(Chitose)
詳細

NH72
17:00
Sapporo(Chitose)
詳細

ZE624
17:00
Sapporo(Chitose)
詳細

JL520
17:25
Sapporo(Chitose)
詳細

IJ834
17:25
Sapporo(Chitose)
詳細

NH712
17:35
Sapporo(Chitose)
詳細

NH780
17:55
Sapporo(Chitose)
詳細

JL5153
17:55
Sapporo(Chitose)
詳細

ADO032
18:00
Sapporo(Chitose)
詳細

JL2016
18:05
Sapporo(Chitose)
詳細

NH76
18:30
Sapporo(Chitose)
詳細

BX183
18:40
Sapporo(Chitose)
21:20
Daegu
詳細

NH127
18:50
Sapporo(Chitose)
詳細

JL524
19:00
Sapporo(Chitose)
詳細

TR893
19:20
Sapporo(Chitose)
詳細

NH78
19:30
Sapporo(Chitose)
詳細

NH4734
19:35
Sapporo(Chitose)
詳細

SKY178
19:35
Sapporo(Chitose)
詳細

NH716
20:00
Sapporo(Chitose)
詳細

JL526
20:15
Sapporo(Chitose)
詳細

NH82
20:30
Sapporo(Chitose)
詳細

NH4736
20:35
Sapporo(Chitose)
詳細

NH4738
21:00
Sapporo(Chitose)
詳細

ADO038
21:00
Sapporo(Chitose)
詳細

SKY768
21:25
Sapporo(Chitose)
詳細

NH44
21:45
Sapporo(Chitose)
詳細

NH4744
21:45
Sapporo(Chitose)
詳細

NH988
21:50
Sapporo(Chitose)
詳細
ホテル予約