เดินทางจาก
Loading...
 
Reverse
ไป
วันเดินทาง
ประวัติการค้นหา
เนื้อหาบางส่วนในหน้านี้เขียนขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่น
那覇空港 那覇
なはくうこう
IATA: OKA
ICAO: ROAH
利用者数日本第5位の空港で、30以上の路線が就航中。
LCCの就航先としても人気度や注目度の高い空港の1つ。
สถานที่沖縄県

最寄り駅

[ゆいレール] 那覇空港駅

リムジンバス

[会社] 沖縄バス・東陽バス [行先] 空港-主要ホテル間を運行

路線バス

[行先] 名護、沖縄コンベンションセンター、首里・普天間、アウトレットモール・あしびなー、コザ・具志川、石川方面

周辺駐車場

空港駐車場あり。普通車24時間1,000円、2日目から1,000円/日追加。

โรงแรมที่อยู่ใกล้สนามบิน - 那覇空港

สายการบิน - 那覇空港

ตารางเวลา - 那覇空港

เที่ยวบินหมายเลข
Depature
Arrival
ในวันนี้

JL50
07:05
Okinawa(Naha)
08:40
Fukuoka
詳細

NU2
07:10
Okinawa(Naha)
詳細

NU601
07:15
Okinawa(Naha)
詳細

NH1732
07:30
Okinawa(Naha)
詳細

JL900
07:35
Okinawa(Naha)
詳細

MM923
08:15
Okinawa(Naha)
詳細

NH3784
09:00
Okinawa(Naha)
詳細

SKY510
09:15
Okinawa(Naha)
詳細

NU605
09:40
Okinawa(Naha)
詳細

IT231
09:45
Okinawa(Naha)
詳細

JL902
10:10
Okinawa(Naha)
詳細

NH994
10:20
Okinawa(Naha)
詳細

NH1734
10:20
Okinawa(Naha)
詳細

NH304
10:40
Okinawa(Naha)
詳細

NU607
11:05
Okinawa(Naha)
詳細

SNA045
11:15
Okinawa(Naha)
詳細

NH3724
11:20
Okinawa(Naha)
詳細

NU4
11:25
Okinawa(Naha)
詳細

JL904
11:35
Okinawa(Naha)
詳細

NU42
12:05
Okinawa(Naha)
詳細

SNA066
12:10
Okinawa(Naha)
詳細

SKY504
12:10
Okinawa(Naha)
13:55
Fukuoka
詳細

NH464
12:20
Okinawa(Naha)
詳細

NH1208
12:25
Okinawa(Naha)
14:10
Fukuoka
詳細

GK304
12:30
Okinawa(Naha)
詳細

NH6993
13:00
Okinawa(Naha)
詳細

NH996
13:05
Okinawa(Naha)
詳細

NU54
13:10
Okinawa(Naha)
14:55
Fukuoka
詳細

7C1851
13:35
Okinawa(Naha)
15:35
Busan
詳細

SKY514
14:05
Okinawa(Naha)
詳細

NH3726
14:20
Okinawa(Naha)
詳細

NH468
14:25
Okinawa(Naha)
詳細

NU617
14:50
Okinawa(Naha)
詳細

SKY506
15:00
Okinawa(Naha)
16:50
Fukuoka
詳細

NU58
15:05
Okinawa(Naha)
16:55
Fukuoka
詳細

GK384
15:10
Okinawa(Naha)
詳細

JL912
15:15
Okinawa(Naha)
詳細

SNA070
15:20
Okinawa(Naha)
詳細

NH470
15:25
Okinawa(Naha)
詳細

HX657
16:00
Okinawa(Naha)
詳細

NH1777
16:10
Okinawa(Naha)
詳細

JL916
16:25
Okinawa(Naha)
詳細

SNA068
16:40
Okinawa(Naha)
詳細

NH472
16:45
Okinawa(Naha)
詳細

SKY518
17:30
Okinawa(Naha)
詳細

NH1738
17:35
Okinawa(Naha)
詳細

SNA049
17:55
Okinawa(Naha)
詳細

NH108
18:00
Okinawa(Naha)
19:40
Fukuoka
詳細

JL60
18:15
Okinawa(Naha)
20:00
Fukuoka
詳細

NU60
18:15
Okinawa(Naha)
20:00
Fukuoka
詳細

NH474
18:25
Okinawa(Naha)
詳細

NH1214
18:55
Okinawa(Naha)
20:35
Fukuoka
詳細

NH476
19:10
Okinawa(Naha)
詳細

NU46
19:25
Okinawa(Naha)
詳細

NH1781
19:30
Okinawa(Naha)
詳細

SNA030
19:35
Okinawa(Naha)
詳細

NH1216
19:50
Okinawa(Naha)
21:30
Fukuoka
詳細

SNA086
19:50
Okinawa(Naha)
詳細

NH1740
20:00
Okinawa(Naha)
詳細

JL920
20:05
Okinawa(Naha)
詳細

NH1098
20:05
Okinawa(Naha)
詳細

SKY554
20:10
Okinawa(Naha)
詳細

JL48
20:10
Okinawa(Naha)
詳細

MM927
20:30
Okinawa(Naha)
詳細

NH478
20:55
Okinawa(Naha)
詳細

CI123
20:55
Okinawa(Naha)
詳細

IT233
21:30
Okinawa(Naha)
詳細

SKY558
22:00
Okinawa(Naha)
詳細
เที่ยวบินหมายเลข
Depature
Arrival
ในวันนี้

NU50
07:05
Okinawa(Naha)
08:40
Fukuoka
詳細

NH1200
07:10
Okinawa(Naha)
08:45
Fukuoka
詳細

GK312
07:25
Okinawa(Naha)
詳細

NH1761
07:30
Okinawa(Naha)
詳細

NH460
08:00
Okinawa(Naha)
詳細

3K792
09:00
Okinawa(Naha)
詳細

SNA084
09:00
Okinawa(Naha)
詳細

NH1763
09:40
Okinawa(Naha)
詳細

NH1202
09:40
Okinawa(Naha)
11:20
Fukuoka
詳細

SKY502
10:10
Okinawa(Naha)
11:55
Fukuoka
詳細

JL52
10:20
Okinawa(Naha)
12:05
Fukuoka
詳細

NU52
10:20
Okinawa(Naha)
12:05
Fukuoka
詳細

SKY552
10:25
Okinawa(Naha)
詳細

SKY512
10:45
Okinawa(Naha)
詳細

NH1206
11:05
Okinawa(Naha)
12:50
Fukuoka
詳細

NH3745
11:15
Okinawa(Naha)
詳細

SNA024
11:20
Okinawa(Naha)
詳細

NH462
11:30
Okinawa(Naha)
詳細

UO821
12:00
Okinawa(Naha)
詳細

JL42
12:05
Okinawa(Naha)
詳細

NH3766
12:10
Okinawa(Naha)
詳細

NU609
12:20
Okinawa(Naha)
詳細

NH1767
12:20
Okinawa(Naha)
詳細

JL906
12:30
Okinawa(Naha)
詳細

SKY594
12:45
Okinawa(Naha)
詳細

OZ171
13:00
Okinawa(Naha)
詳細

JL54
13:10
Okinawa(Naha)
14:55
Fukuoka
詳細

JL908
13:20
Okinawa(Naha)
詳細

NH1212
14:05
Okinawa(Naha)
15:50
Fukuoka
詳細

SNA026
14:20
Okinawa(Naha)
詳細

NH372
14:20
Okinawa(Naha)
詳細

JL910
14:35
Okinawa(Naha)
詳細

NH1771
14:50
Okinawa(Naha)
詳細

ZE632
15:00
Okinawa(Naha)
詳細

JL58
15:05
Okinawa(Naha)
16:55
Fukuoka
詳細

JL6233
15:10
Okinawa(Naha)
詳細

SKY532
15:20
Okinawa(Naha)
17:50
Ibaraki
詳細

NH3770
15:20
Okinawa(Naha)
詳細

JL914
15:30
Okinawa(Naha)
詳細

NU44
16:10
Okinawa(Naha)
詳細

JL44
16:10
Okinawa(Naha)
詳細

SKY596
16:40
Okinawa(Naha)
詳細

MM925
16:40
Okinawa(Naha)
詳細

NU8
17:25
Okinawa(Naha)
詳細

NH173
17:35
Okinawa(Naha)
詳細

NU621
17:40
Okinawa(Naha)
詳細

NH3749
17:55
Okinawa(Naha)
詳細

NH308
18:00
Okinawa(Naha)
詳細

SKY598
18:15
Okinawa(Naha)
詳細

NU625
18:20
Okinawa(Naha)
詳細

JL918
18:50
Okinawa(Naha)
詳細

SKY520
19:10
Okinawa(Naha)
詳細

SKY508
19:15
Okinawa(Naha)
20:55
Fukuoka
詳細

JL46
19:25
Okinawa(Naha)
詳細

NH3730
19:35
Okinawa(Naha)
詳細

NH373
19:35
Okinawa(Naha)
詳細

NH3786
19:50
Okinawa(Naha)
詳細

NH174
20:00
Okinawa(Naha)
詳細

IT289
20:00
Okinawa(Naha)
詳細

NH109
20:05
Okinawa(Naha)
詳細

NH5809
20:10
Okinawa(Naha)
詳細

BR185
20:10
Okinawa(Naha)
詳細

NU48
20:10
Okinawa(Naha)
詳細

SKY522
20:45
Okinawa(Naha)
詳細

JL922
20:55
Okinawa(Naha)
詳細

JL5135
20:55
Okinawa(Naha)
詳細

MM989
21:45
Okinawa(Naha)
詳細
ホテル予約