เดินทางจาก
Loading...
 
Reverse
ไป
วันเดินทาง
ประวัติการค้นหา
เนื้อหาบางส่วนในหน้านี้เขียนขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่น
香港国際空港 香港
ほんこんこくさいくうこう
IATA: HKG
ICAO: VHHH
中華人民共和国・香港にある国際空港。
สถานที่中国

最寄り駅

[MTR機場快線] 機場(空港)駅

路線バス

[行先] 香港島、九龍、新界

โรงแรมที่อยู่ใกล้สนามบิน - 香港国際空港

สายการบิน - 香港国際空港

ตารางเวลา - 香港国際空港

เที่ยวบินหมายเลข
Depature
Arrival
ในวันนี้

HX616
01:05
Hong Kong
詳細

HX606
02:20
Hong Kong
詳細

BR828
07:25
Hong Kong
詳細

UO600
07:35
Hong Kong
12:00
Fukuoka
詳細

UO812
07:40
Hong Kong
詳細

KA486
08:05
Hong Kong
詳細

CI922
08:10
Hong Kong
詳細

CX548
08:45
Hong Kong
詳細

CX530
08:50
Hong Kong
詳細

JL7042
09:05
Hong Kong
詳細

HX252
09:10
Hong Kong
詳細

CX5342
09:25
Hong Kong
14:00
Fukuoka
詳細

JL8282
09:25
Hong Kong
14:00
Fukuoka
詳細

UO522
10:00
Hong Kong
詳細

JL7036
10:10
Hong Kong
詳細

CI602
10:15
Hong Kong
詳細

CX494
10:25
Hong Kong
詳細

CX474
10:35
Hong Kong
詳細

JL736
10:40
Hong Kong
詳細

KA380
10:50
Hong Kong
15:30
Fukuoka
詳細

CX5380
10:50
Hong Kong
15:30
Fukuoka
詳細

CI904
11:05
Hong Kong
詳細

HX658
11:25
Hong Kong
詳細

CI642
11:40
Hong Kong
詳細

JL7064
12:00
Hong Kong
詳細

JL8286
12:10
Hong Kong
詳細

CX400
13:10
Hong Kong
詳細

LJ114
13:20
Hong Kong
詳細

7C2102
13:35
Hong Kong
詳細

CI910
14:00
Hong Kong
詳細

UO650
14:10
Hong Kong
詳細

JL7048
15:10
Hong Kong
詳細

BR870
15:25
Hong Kong
詳細

CX472
15:45
Hong Kong
詳細

CX532
16:15
Hong Kong
詳細

JL7032
16:20
Hong Kong
詳細

UO626
16:45
Hong Kong
詳細

BR856
17:10
Hong Kong
詳細

CI916
17:35
Hong Kong
詳細

HX282
17:50
Hong Kong
詳細

CX402
18:35
Hong Kong
詳細

CX464
19:20
Hong Kong
詳細

CX468
19:50
Hong Kong
詳細

BR858
21:10
Hong Kong
詳細

CI928
22:25
Hong Kong
詳細

CX408
22:50
Hong Kong
詳細

UO624
23:40
Hong Kong
詳細

KA396
23:45
Hong Kong
詳細
เที่ยวบินหมายเลข
Depature
Arrival
ในวันนี้

7C2108
01:25
Hong Kong
詳細

UO618
07:15
Hong Kong
詳細

UO546
07:30
Hong Kong
詳細

HX676
07:35
Hong Kong
詳細

JL7060
07:50
Hong Kong
詳細

CX564
08:10
Hong Kong
詳細

UO673
08:20
Hong Kong
12:50
Busan
詳細

JL7034
08:50
Hong Kong
詳細

UO630
08:50
Hong Kong
詳細

CX504
09:05
Hong Kong
詳細

HX608
09:15
Hong Kong
詳細

KA342
09:25
Hong Kong
14:00
Fukuoka
詳細

BR892
09:50
Hong Kong
詳細

CX450
10:00
Hong Kong
詳細

CX536
10:10
Hong Kong
詳細

JL7052
10:20
Hong Kong
詳細

JL7046
10:35
Hong Kong
詳細

CX520
10:35
Hong Kong
詳細

UO620
10:45
Hong Kong
15:15
Fukuoka
詳細

JL8284
10:50
Hong Kong
15:30
Fukuoka
詳細

BR852
11:05
Hong Kong
詳細

HX670
11:25
Hong Kong
詳細

HX618
11:30
Hong Kong
詳細

HX264
11:45
Hong Kong
詳細

KA378
12:10
Hong Kong
詳細

CX406
12:20
Hong Kong
詳細

HX6652
13:15
Hong Kong
詳細

CX430
13:30
Hong Kong
詳細

BR868
13:40
Hong Kong
詳細

UO814
14:10
Hong Kong
17:20
Miyako
詳細

CX484
14:50
Hong Kong
詳細

CX500
15:10
Hong Kong
詳細

HX610
15:30
Hong Kong
詳細

JL7038
16:15
Hong Kong
詳細

CX542
16:20
Hong Kong
詳細

JL7056
16:35
Hong Kong
詳細

HX612
17:00
Hong Kong
詳細

HX622
17:35
Hong Kong
詳細

CX470
17:45
Hong Kong
詳細

KA482
18:15
Hong Kong
詳細

CX478
18:50
Hong Kong
詳細

BR872
19:35
Hong Kong
詳細

CI920
20:10
Hong Kong
詳細

CI924
21:15
Hong Kong
詳細

HX284
22:35
Hong Kong
詳細

HX646
23:35
Hong Kong
詳細

JL8280
23:45
Hong Kong
詳細
ホテル予約