เดินทางจาก
Loading...
 
Reverse
ไป
วันเดินทาง
ประวัติการค้นหา
เนื้อหาบางส่วนในหน้านี้เขียนขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่น
香港国際空港 香港
ほんこんこくさいくうこう
IATA: HKG
ICAO: VHHH
中華人民共和国・香港にある国際空港。
สถานที่中国

最寄り駅

[MTR機場快線] 機場(空港)駅

路線バス

[行先] 香港島、九龍、新界

โรงแรมที่อยู่ใกล้สนามบิน - 香港国際空港

สายการบิน - 香港国際空港

ตารางเวลา - 香港国際空港

เที่ยวบินหมายเลข
Depature
Arrival
ในวันนี้

HX1566
00:35
Hong Kong
詳細

NH822
00:40
Hong Kong
詳細

KE608
00:55
Hong Kong
詳細

RS502
01:00
Hong Kong
詳細

CX659
01:45
Hong Kong
詳細

UO618
07:10
Hong Kong
詳細

UO820
07:30
Hong Kong
詳細

UO192
07:45
Hong Kong
詳細

UO546
07:55
Hong Kong
詳細

CX526
08:10
Hong Kong
詳細

JL7054
08:30
Hong Kong
詳細

CX5212
08:35
Hong Kong
詳細

CX548
08:55
Hong Kong
詳細

CX530
09:00
Hong Kong
詳細

SQ857
09:05
Hong Kong
詳細

CX504
09:05
Hong Kong
詳細

CX410
09:15
Hong Kong
詳細

HX608
09:15
Hong Kong
詳細

BR892
09:50
Hong Kong
詳細

HX6628
10:00
Hong Kong
詳細

CX450
10:00
Hong Kong
詳細

JL736
10:20
Hong Kong
詳細

TG2609
10:25
Hong Kong
詳細

CX536
10:25
Hong Kong
詳細

CX494
10:25
Hong Kong
詳細

JL7046
10:30
Hong Kong
詳細

CX506
10:45
Hong Kong
詳細

TR979
10:55
Hong Kong
詳細

BR852
11:15
Hong Kong
詳細

HX658
11:25
Hong Kong
詳細

HX618
11:30
Hong Kong
詳細

KA378
12:00
Hong Kong
詳細

KA490
12:15
Hong Kong
詳細

SQ891
12:30
Hong Kong
詳細

UO638
12:50
Hong Kong
17:10
Fukuoka
詳細

UO830
13:05
Hong Kong
詳細

OZ722
13:15
Hong Kong
詳細

BR868
13:35
Hong Kong
詳細

7C2102
13:55
Hong Kong
詳細

CX735
14:05
Hong Kong
詳細

3K698
14:25
Hong Kong
詳細

CX635
15:05
Hong Kong
詳細

CX5264
15:15
Hong Kong
詳細

JL7048
15:20
Hong Kong
詳細

CX500
15:20
Hong Kong
詳細

BR870
15:30
Hong Kong
詳細

MM964
15:40
Hong Kong
詳細

SQ861
15:45
Hong Kong
詳細

JL7032
16:25
Hong Kong
詳細

JL7038
16:25
Hong Kong
詳細

CX502
16:35
Hong Kong
詳細

JL7056
16:35
Hong Kong
詳細

CX799
16:50
Hong Kong
詳細

CX470
17:45
Hong Kong
詳細

HX636
18:15
Hong Kong
詳細

KA482
18:45
Hong Kong
詳細

TR981
19:15
Hong Kong
詳細

BR872
19:40
Hong Kong
詳細

SQ871
19:55
Hong Kong
詳細

UO763
20:10
Hong Kong
詳細

BR858
21:10
Hong Kong
詳細

CX721
22:25
Hong Kong
詳細

CX408
22:55
Hong Kong
詳細

HX646
23:30
Hong Kong
詳細
เที่ยวบินหมายเลข
Depature
Arrival
ในวันนี้

OZ746
00:35
Hong Kong
詳細

CX412
00:55
Hong Kong
詳細

OZ9662
01:00
Hong Kong
詳細

7C2108
01:30
Hong Kong
詳細

HX682
07:05
Hong Kong
詳細

BR828
07:25
Hong Kong
詳細

UO600
07:40
Hong Kong
12:00
Fukuoka
詳細

CX691
07:50
Hong Kong
詳細

SQ1
08:00
Hong Kong
詳細

CX767
08:25
Hong Kong
詳細

CX564
08:30
Hong Kong
詳細

KA212
08:35
Hong Kong
詳細

JL7030
08:55
Hong Kong
詳細

CX759
09:00
Hong Kong
詳細

JL7042
09:05
Hong Kong
詳細

CX619
09:10
Hong Kong
詳細

UO822
09:15
Hong Kong
詳細

UO848
09:20
Hong Kong
詳細

UO522
09:55
Hong Kong
詳細

NH812
10:00
Hong Kong
詳細

AE1822
10:10
Hong Kong
詳細

CX6322
10:20
Hong Kong
詳細

UO630
10:25
Hong Kong
詳細

JL7036
10:25
Hong Kong
詳細

CX520
10:30
Hong Kong
詳細

JL7052
10:45
Hong Kong
詳細

UO870
10:50
Hong Kong
詳細

UO668
11:00
Hong Kong
15:15
Fukuoka
詳細

HX670
11:15
Hong Kong
詳細

CX739
11:30
Hong Kong
詳細

JL8286
12:00
Hong Kong
詳細

CX5378
12:00
Hong Kong
詳細

CX5490
12:15
Hong Kong
詳細

KE604
12:35
Hong Kong
詳細

CX400
13:00
Hong Kong
詳細

ZE932
13:10
Hong Kong
詳細

HX1552
13:15
Hong Kong
詳細

CX420
13:45
Hong Kong
詳細

CX418
14:05
Hong Kong
詳細

NH860
14:25
Hong Kong
詳細

CX462
14:50
Hong Kong
詳細

KA264
15:15
Hong Kong
詳細

CX1763
15:20
Hong Kong
詳細

VN595
15:20
Hong Kong
詳細

KE614
15:25
Hong Kong
詳細

JL26
15:35
Hong Kong
詳細

AE1818
15:40
Hong Kong
詳細

CX657
16:00
Hong Kong
詳細

CX542
16:25
Hong Kong
詳細

CX532
16:25
Hong Kong
詳細

UO626
16:35
Hong Kong
詳細

CX416
16:40
Hong Kong
詳細

BR856
17:35
Hong Kong
詳細

KE602
18:10
Hong Kong
詳細

CX402
18:30
Hong Kong
詳細

SQ865
18:50
Hong Kong
詳細

AE1842
19:40
Hong Kong
詳細

VJ877
19:50
Hong Kong
詳細

CX715
20:00
Hong Kong
詳細

AE1832
20:50
Hong Kong
詳細

BR810
21:50
Hong Kong
詳細

HX538
22:40
Hong Kong
詳細

OZ9298
23:30
Hong Kong
詳細
ホテル予約